fbpx

זאב אפור – Canis lupes

עקבות זאב תרשים

הציפורניים קצרות ועבות, האצבעות גדולות וצמודות. אצבעות 2,3 לעיתים מחוברות בשליש התחתון. המרווח שבין האצבעות לכרית יוצר צורת H אופיינית. הכרית ברגל הקדמית בעלת שקע ברור, לעומתה הכרית האחורית בעלת שתי מגרעות שלעיתים לא ניכרות בעקבה.

הציפורניים קצרות ועבות, האצבעות גדולות וצמודות. אצבעות 2,3 לעיתים מחוברות בשליש התחתון. המרווח שבין האצבעות לכרית יוצר צורת H אופיינית. הכרית ברגל הקדמית בעלת שקע ברור, לעומתה הכרית האחורית בעלת שתי מגרעות שלעיתים לא ניכרות בעקבה.

עקבות זאב תמונה

גללי זאב

הגללים גליליים, מכילים לרוב שערות ולעיתים זרעים מפירות העונה. הגללים מוטלים במקומות אסטרטגים על סלע, שיח או במרכז השביל לסימון נחלה. 

 

דגמי תנועה זאב

 

הזאב נע לרוב בדגם ריצרוץ רישום עוקב/ריצרוץ צד. בעת שיחור מזון ניתן לראות דגמים של הליכה ברישום עוקב והליכה בצעד מעבר (לא נראה בתרשים).

 

שיתוף

דילוג לתוכן