fbpx

חולדה – Rattus

עקבות חולדה תרשים

האצבעות פרושות והכריות קטנות ומופרדות. העקבה הקדמית מכילה 4 אצבעות ושלוש כריות עגולות. האחורית בעלת חמש אצבעות וארבע כריות עגולות. הכריות האחוריות נטבעות בהליכה איטית.

האצבעות פרושות והכריות קטנות ומופרדות. העקבה הקדמית מכילה 4 אצבעות ושלוש כריות עגולות. האחורית בעלת חמש אצבעות וארבע כריות עגולות. הכריות האחוריות נטבעות בהליכה איטית.

 

עקבות חולדה תמונה

אצטרובלים ואגוזים מכורסמים חולדה

בשטח ניתן למצא זרעים, בלוטים ואצטרובלים מכורסמים. קל למצא ביער אורנים אצטרובלים המכורסמים בצורה ספירלית להוצאת הצנוברים שבתוכו.

 

גללי חולדה

הגללים סימטרים גליליים וקצרים, מוטלים בצורה מפוזרת כבודדים.

 

דגמי תנועה חולדה

בריצה, החולדה עוברת לדגם ניתור אופייני, שלעיתים מלווה במשיכות זנב.

שיתוף

דילוג לתוכן