fbpx

אייל הכרמל – Capreolus capreolus

עקבות אייל הכרמל איור

 

 

1.שתי פרסות עם קצה מחודד. הקדמית ארוכה וצרה. האחורית בצורת "קשת תורכית".

2. הכריות נמשכות לכל אורך הפרסה.

3. הטלפיים מופיעים לעיתים נדירות רק בריצה / בוץ עמוק. נטבעות בקו האורך של הפרסה.

 

 

1.שתי פרסות עם קצה מחודד. הקדמית ארוכה וצרה. האחורית בצורת "קשת תורכית".

2. הכריות נמשכות לכל אורך הפרסה.

3. הטלפיים מופיעים לעיתים נדירות רק בריצה / בוץ עמוק. נטבעות בקו האורך של הפרסה.

עקבות אייל הכרמל תמונה

בשטח, לרוב נראה את העקבה האחורית עולה על העקבה הקדמית. בבוץ, העקבות הקדמיות נוטות להפתח לצורת V אופיינית. בעת שיחרור איילי הכרמל ברמת הנדיב נראה כי הם חובבים תפרחות של כלניות ( ביל וודלי, 2010).

אייל הכרמל גללים

הגללים באורך של פחות מ 1 ס"מ. צורתם כדורית ומוארכת. הגללים יוצאים במקבץ של עשרות. הגודל והצורה משתנים עפ"י הרכב התזונה. נראה כי לא ניתן להבדיל בין גללי צבי א"י וגללי אייל הכרמל.

אייל הכרמל דגמי תנועה 

דגמי תנועה נפוצים:

הליכה רישום עוקב – מרחק צעד של 60 ס"מ. 

ריצרוץ רישום עוקב – ניכר בעת חציית שבילים. מרחק צעד 120 ס"מ.

קפיצה וריצה – מרחק צעד של 200 ס"מ ( עפ"י מגדירי עקבות מאירופה)

 

 

 

 

 

שיתוף

דילוג לתוכן