fbpx

חזיר בר – Sus scrofa

עקבות חזיר איור

 

שתי פרסות רחבות, מעט אסמטריות, עם כריות גדולות, המגיעות לכ 60% מגודל העקבה. אצבעות 2 ו 5 מוטבעות כטלפיים המונחות מחוץ לקו הפרסות.

 

שתי פרסות רחבות, מעט אסמטריות, עם כריות גדולות, המגיעות לכ 60% מגודל העקבה. אצבעות 2 ו 5 מוטבעות כטלפיים המונחות מחוץ לקו הפרסות.

 

עקבות חזיר תמונה

גללי חזיר בר

הגללים לרוב בעלי צורת "כלייה", ללא קו באמצע הגלל, המאפיין את משפחת הסוסיים. צורת ה"דבלים" נפוצה בעיקר בקיץ. 

גללי חזיר בר

לצעירים גללים כדוריים מעוכים. כאשר החזיר ניזון ממזון רטוב, ניתן למצא גללים ארוכים ומאוחים.

סימני שדה חזיר בר

החזירים מתרחצים באמבטיות בוץ אופייניות כדי להתקרר ולהיפטר מטפילים.  כנגד טפילים ניתן גם לראות שהם מגרדים את הגב על עצי אורן. כמו כן נראה פציעה של העץ עם ניבים.

דגמי תנועה חזיר בר

החזירים נעים לרוב בשבילים ישרים, בהליכה או ברצרוץ. הדהירה משמשת את החזיר בבריחה מסכנה.

 

שיתוף

דילוג לתוכן