fbpx

נמייה מצויה – Herpestes ichneumon

עקבות נמייה איור

העקבות מעט אסימטריות. האצבעות ארוכות והציפורניים ניכרות. הכרית משולשת. בעקבה הקדמית לרוב נרשמת כרית אחורית עגולה ואצבע חמישית. לעיתים ניתן להתבלבל עם עקבות חתול.

העקבות מעט אסימטריות. האצבעות ארוכות והציפורניים ניכרות. הכרית משולשת. בעקבה הקדמית לרוב נרשמת כרית אחורית עגולה ואצבע חמישית. לעיתים ניתן להתבלבל עם עקבות חתול.

 

עקבות נמייה תמונה

בשטח ניתן למצא סימנים של הזנב ו/או הפרווה הארוכה על הקרקע. בצד ימין, סימני זנב שעליו הנמייה נשענה בעמידה לתצפית.

גללים נמייה

 בשטח ניתן למצא כניסות נמוכות לתוך הסבך. ליד המרבצים הקבועים, ניתן למצוא שבילים קבועים. הגללים מוטלים בתוך השיחים בשרותים מסודרים. צורתם מוארכת וצרה.

דגמי תנועה נמייה 

 

 

 

 

שיתוף

דילוג לתוכן