fbpx

דורבן הודי – Hystrix indica

עקבות דורבן איור

העקבות רחבות ובעלות ציפורניים עבות. הכרית הקדמית בצורת "כלייה". לעיתים ניתן לראות את החלוקה הפנימית של הכרית לשלושה חלקים. הכריות האחוריות ארוכות ולרוב ניכרות בעקבה. 

 

 

העקבות רחבות ובעלות ציפורניים עבות. הכרית הקדמית בצורת "כלייה". לעיתים ניתן לראות את החלוקה הפנימית של הכרית לשלושה חלקים. הכריות האחוריות ארוכות ולרוב ניכרות בעקבה. 

 

 

 

עקבות דורבן תמונה

כירסומים דורבן

הדורבן אוכל קליפה של עצים. הוא חותך ומקלף את הקליפה של אורנים ועצי נשירים. ניתן לראות את סימני השיניים וחיתוך חלק בזווית של השורשים.

 

כירסומים דורבן הודי

 

מאורה דורבן

הדורבן נובר בקרקע בחיפוש אחר שורשים מזינים. הנבירה רחבה בצורת קונוס ברור. לעיתים ניתן למצוא את שאריות הבצלים שחפר. המאורות צרות וארוכות, נחפרות לרוב במעברים בין שכבות גיאולוגיות, או מתחת לשורשי עצים עם יותר מפתח אחד.

גללים דורבן

הגללים הבסיסיים גליליים, בעלי צורת קליע אופייני. לעיתם ניכרים סימני הרקטום בצורת פסים. כאשר המזון רטוב וחסר סיבים, הגללים מתאחים בחלחולת לגלל גדול ואחיד.

גללים דורבן צמה

בעונות המעבר, כאשר יש איזון בין מזון יבש לרטוב, ניתן למצא את "הצמה" המוכרת של גללי הדורבן. 

 

דורבן דגמי תנועה

הדורבן לרוב נע בהליכה של רישום עוקב וצעד מעבר. דגמים של ניתור ודהירה נדירים.

שיתוף

דילוג לתוכן