fbpx

עכבר – Mus

עקבות עכבר תרשים

 

העקבות קטנות מסנטימטר. בקרקע חולית, הגרגרים גסים מכדי לרשום את הפרטים העדינים של העקבה. העקבה מכילה ארבע כריות עגולות ומופרדות, עם זווית אופיינית ברגל האחורית ושלוש כריות ברגל הקדמית. לרוב הכריות האחוריות (בייחוד ברגל הקדמית) לא נרשמות בקרקע.

 

העקבות קטנות מסנטימטר. בקרקע חולית, הגרגרים גסים מכדי לרשום את הפרטים העדינים של העקבה. העקבה מכילה ארבע כריות עגולות ומופרדות, עם זווית אופיינית ברגל האחורית ושלוש כריות ברגל הקדמית. לרוב הכריות האחוריות (בייחוד ברגל הקדמית) לא נרשמות בקרקע.

 עקבות עכבר תמונה

כירסומים עכבר

בשטח ניתן למצא גרעינים וזרעים מכורסמים ליד המאורה או קרוב לאתר בו נמצא המזון. במחסנים אפשר למצא את סימני השחזת השיניים על מגוון עצמים.

גללים עכבר

הגללים קצרים, גליליים ומחודדים בקצה. לעיתים ניתן להתבלבל עם גללי תיקנים, שהם בעלי מבנה פחות סימטרי.

דגמי תנועה עכבר

שיתוף

דילוג לתוכן