fbpx

דלק סלעים – Martes foina

עקבות דלק סלעים

בעקבה ניתן לראות ציפורניים חדות וחמש אצבעות. הכרית הקדמית בנויה מחמש כריות. הכריות האחוריות לעיתים נרשמות בעקבה הקדמית. 

בעקבה ניתן לראות ציפורניים חדות וחמש אצבעות. הכרית הקדמית בנויה מחמש כריות. הכריות האחוריות לעיתים נרשמות בעקבה הקדמית. 

עקבות דלק סלעים

גללים דלק סלעים

הגללים ארוכים ומפותלים. בתזונה המכילה פירות, הגללים מאבדים צורה מאפיינת.

דגמי תנועה דלק

הדלק נע לרוב בדגם ניתור יחודי, בו העקבות האחוריות נוחתות במקום העקבות הקדמיות.

שיתוף

דילוג לתוכן