fbpx

בלוג גששות

מאמרים, סיפורים, המלצות ועוד

על מה הבלוג הזה ?

בלוג הגששות

מבין כל המיומנויות המסורתיות, הגששות ריתקה אותי בצורה שלא הייתה לה שנייה בחיי. אני לא אדם שמתמיד בלמידה לאורך זמן, אך הגששות סיפקה לי כל כך הרבה הרפתקאות, שאלות ואתגר אינטלקטואלי, שלא נשארה לי ברירה אלא להיענות לדרך המופלאה שבה היא מובילה.
הגששות הינה חלקה של כל תרבות שחיה קרוב לטבע .בחברות ציידים לקטים זהו כלי יום יומי. הגששות הינה הכלי הבסיסי בו מוצאים את החיות לצייד או את המעיין הנסתר. בחברות נוודים הגששות היא כלי להגיע לכבשה אובדת או לחליפין לטורף שהתגנב בלילה לעדר.

דילוג לתוכן