מקום מפגש

דרור הבית

נקר סורי

תור הצאוורון

דררה

דוכיפת

ירגזי

סבכי החורש

ירקון

שלדג לבן חזה

בולבול

שחרור

צופית בוהקת

אדום חזה