מקום מפגש

שפת הציפורים- אזהרה, אזעקה והתגודדות

bird calls 3

ציפורי השיר בוחנות ללא הרף את סביבתם. הן מגיבות לעונה, לשעה, לציפורים חולפות ולטורפים פוטנציאלים. כל יצור חי מגודל פשוש ומעלה יקבל מחווה של ציוץ או תנועה. פעמים רבות טיילתי בחולות מבלי לראות אף יונק. אך כשלמדתי להקשיב, קולות האזהרה של הסבכי שחור-ראש (Sylvia melanocephala) הובילו אותי הישר למפגש עם שועל מסתורי, הקסם הזה הביא אותי ללמוד את "שפת הציפורים" לעומק ולנסות להבין איפה עובר הגבול הדק בין ציוץ, אמת ואגדה.

כולם מרותקים מצלילי הציפורים, אך כיצד ניתן להבין את השפה? בכל תרבות אנשי השדה הכירו היטב את שפת הציפורים שמשמשת ככלי להבנת הסביבה להבחין בטורפים ואף מסייעות באיתור מזון. ניתן לציין את הבדואים של סיני שאינם צדים סלעיות בזכות תכונת ההתגודדות העיקשת שלהם על נחשים. הדבר המרתק הוא שאותם דגמי תקשורת שאנו משתמשים להבין תקשורת אנושית ניתן להשתמש בהם להבנת שפת הציפורים. ניתן ללמוד את השפה בצורה אינטואיטיבית אך עם מעט כלים והמשגה מדעית נוכל ללמוד ביתר קלות.

בשנות ה 50 פעלה קבוצה של חוקרי ביו-אקוסטיקה שטענה כי ניתן לפרש את הצלילים רק על פי תכונותיהם הפיזיקליות. אומנם זו אמירה כוללנית אך ככלי לעשות סדר בבלגן הקולות למי שרק נכנס לתחום זה יכול לספק. כלומר ההבדל בין הצלילים בתדר, מקצב ועצמה מספרים את משמעות המסר (Klump, 2010). קודם הם שאלו את עצמם את השאלות הבאות:

  •       איזה צליל נשמע יותר טוב?
  •       איזה צליל קל יותר למקם?
  •       מה הסיבה שהבעל חיים מתקשר?

מה גורם לצליל להישמע יותר טוב?

כמובן שעוצמת הצליל (בדציבלים) חשובה - על הצליל להיות יותר חזק מקולות הרקע.  גם משך הצליל (זמן) חשוב על מנת שיהיה לנו יותר זמן להבחין בו ולהבליט אותו על פני קולות הרקע הקצרים (כמו שיחת ציפורים). התדר (הרץ) -  צריך להיות בגובה שבו מקבל המסר שומע טוב, גם צליל בתר גבוהה שבו יש מעט רעשי רקע יכול להבליט המסר. מבנה הצליל בתדירות ובזמן יוצרים תבנית שמבליטה את הצליל כמו קולות אזעקה עולים ויורדים או צופר שחוזר על אותו צליל במרווחים קבועים. אנו גם יודעים שצלילים טהורים שמורכבים מטווח צר של תדרים כמו שריקות עשויים להישמע לטווח רחוק יותר ולהיבדל מרעש סביבתי. בניגוד לצלילים הרמוניים (כמו צלילי גיטרה).

איזה צליל קשה למקם?

למיקום הציפור השפעה ניכרת, אם את הצליל יצא ממקור (של ציפור) שלא פונה אליך או הציוץ יעשה בתוך שיח או מצוק הקול עשוי להיתקל בעצמים שיחסמו את המשך התנועה שלו לאוזניך. כמו כן ציוץ בתדר קבוע וצלילים גבוהים שאורך הגל שלהם קצר מהמרחק בין שתי האוזניים יהיה קשה יותר למקם.

מדוע להזהיר כשאני צריך לברוח?

על פי עקרון ההכבדה של אמוץ זהבי ז"ל עצם היכולת שלך להזהיר מראה את הכשירות שלך. כלומר אתה יכול להתריע בפני כולם שטורף מגיע וגם להספיק לברוח. הצלחה כזו תזכה אותך בנקודות על "אלטרואיזם" בקרב בני מינך. האזהרה גם יכולה למנוע טריפה של בני משפחה שיש לך אינטרס להזהיר אותם על מנת שימשיכו לשאת את המטען הגנטי שלך. אז אם אנו רוצים שקולות האזעקה שלנו ישמעו בידי אחרים.

עכשיו ננסה להסביר שלושה קולות אזהרה בראי התאוריה:

אזהרה (   ::::   )

סדרת קולות קצרה ששוברים את הרעש השיחה הכללית ע"י שימוש בתדרים גבוהים או נמוכים מהשיחה הכללית ומאופיינים במספר הברות קצרות ובהשתקה של השיחה הכללית. בסבכים נשמעים כמספר אלמנטים קצרים של קולות התגודדות.  בסיטואציות מסוימות האזהרה נעשית על ידי שקט.

 

אזעקה (   -----   )

צליל גבוהה חד הברתי וקבוע בתדר. אלו קולות זעקה כאשר הציפור במנוסה. מאופיינים בקול יחיד וגבוהה שנע ביןKHz  8 -7. בתדרים הללו יכולת השמיעה של הטורפים המעופפים יורדת והתדר הגבוהה גם מקשה עם איתור מיקום הצליל.

bird calls 1

התגודדות (:::::::::::::::)   

הינה התנהגות רעשנית שבע"ח מבצעים אל מול טורף. היא מאופיינת בקולות חזרתיים ומונוטוניים בטווח רחב של תדרים, כאשר רובם סובבים סביב ה KHz 4.5 הנמשכים לעיתים מספר דקות ואף עד חצי שעה עד שהטורף יוצא מהשטח. התנהגות זו היא מעשה התגוננות המנטרלת את אפקט ההפתעה. בציפורי שיר  העונה בה התנהגות זו קוראת בצורה אינטנסיבית ביותר היא עונת הקינון. במחקר שביצענו על סבכים ראינו כיצד הם משתמשים בהתנהגות זו למשוך אותנו הרחק מהקן. ההתגודדות יכולה לתת מידע רב על הטורף ועל המרחק שלו מהציפור המתגודדת. במחקר שנערך על ירגזי שחור כיפה  (Poecile atricapilla) קולות התגודדות היווה מדד להערכת גודל הטורף (2005 ,Templeton). בנוסף, קיים קשר שלילי בין מרחק הסכנה לעוצמת קולות ההתגודדות של ציפורי שיר קטנות מ 20 גרם (Frosman, 2001).  מחקר על הזנבנים (Turdoides squamiceps) בערבה הראה כיצד הם משתמשים בקולות התגודדות שונים לטורפים שונים(Naguib, 1999).

bird calls 2

 

תוקפנות תוך מינית (......:::::::)

דומים לקולות התגודדות. נשמעים בייחוד בין זכרים בעונת החיזור נשמע את ציפורים עם קולות חדים ותכופים אך שאר הציפורים שמסביב לא יראו סימני אזעקה עוקבים. בתצפית של האירוע נתקרב שתי ציפורים "מתגודדות אחת על השנייה" לעיתים ניתן לשמוע עלייה בגובה הצליל (תדירות) שמראה עלייה במתח בין הפרטים.  בספרות מוזכר כי לעתים אף הנקבות משתתפות בקרבות אילו.

 

קולות תקיפה תוך מינית יכולים לבוא גם בצורת שירה על זה ועוד  מוזמנם לקרוא את המאמר הבא בסידרה:

** שפת הציפורים- שירה, שיחה ותחנונים.

  1. *  לראות את הצלילים-כיצד ללמוד ביואקוסטיקה.

 

מקורות:

Forsman, J. T., & Mönkkönen, M. (2001). Responses by breeding birds to heterospecific song and mobbing call playbacks under varying predation risk. Animal Behaviour, 62(6), 1067–1073. http://doi.org/10.1006/ANBE.2001.1856

Klump, G. M., & Shalter, M. D. (2010). Acoustic Behaviour of Birds and Mammals in the Predator Context; I. Factors Affecting the Structure of Alarm Signals. II. The Functional Significance and Evolution of Alarm Signals. Zeitschrift Für Tierpsychologie, 66(3), 189–226. http://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1984.tb01365.x

Klump, G. M., Kretzschmar, E., & Curio, E. (1986). The hearing of an avian predator and its avian prey. Behavioral Ecology and Sociobiology, 18(5), 317–323. http://doi.org/10.1007/BF00299662

Klump, G. M., Windt, W., & Curio, E. (1986). The great tit’s (Parus major) auditory resolution in azimuth. Journal of Comparative Physiology A, 158(3), 383–390. http://doi.org/10.1007/BF00603622

Naguib, M., Mundry, R., Ostreiher, R., Hultsch, H., Schrader, L., & Todt, D. (1999). Cooperatively breeding Arabian babblers call differently when mobbing in different predator-induced situations. Behavioral Ecology, 10(6), 636–640. http://doi.org/10.1093/beheco/10.6.636

Templeton, C. N., Greene, E., & Davis, K. (2005). Allometry of alarm calls: black-capped chickadees encode information about predator size. Science (New York, N.Y.), 308(5730), 1934–7. http://doi.org/10.1126/science.1108841