מקום מפגש

אדום חזה

בולבול

בזבוז אירופי

דוכיפת

דרור הבית

דררה

חוחית

ירגזי